Ομάδα Θεάτρου

Διατήρηση θεατρικής ομάδας από ερασιτέχνες – μέλη του Ομίλου , η οποία έχει αποστολή της το ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων με θέματα κυρίως από τη ζωή και την παράδοση της Κρήτης, καθώς και τη συγκέντρωση, διαφύλαξη και αναπαράσταση των Κρητικών εθίμων και παραδόσεων.